MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

OFERTA
5. inne usługi w zakresie transportu ładunków

  • Planowanie i konsultacje odnośnie ładunkowych problemów,
  • Inspekcje ładunków specjalnych ich kontrola i ocena według wymagań przepisów administracyjnych, operatorów, transportowców, warunków ubezpieczenia,

  • Przeglądy stanu nieopakowanych pojazdów i samochodów osobowych (import / eksport),

  • Kontrole stanu środków transportu przed wynajęciem lub zdaniem,
  • Ocena szkód wynikłych z tytułu zniszczenia przez ogień lub wodę, uszkodzeń mechanicznych, awarii maszyn i urządzeń oraz przerw transportowych,

  • Przeglądy i kontrole pomieszczeń ładunkowych przed, podczas i po ich rozładowaniu,
[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services