MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

OFERTA
3. inspekcje kontenerów

  • Kontrole stanu kontenerów i pojazdów transportu drogowego zabezpieczonych pieczęcią celna,

  • Kondycja i właściwości transportowe kontenerów w aspekcie wrażliwości transportowanego towaru,

  • Kontrola kontenera przed jego wynajęciem /leasingiem/,
  • Kontrola załadunkowa kontenera,

  • Kontrola uszkodzeń transportowych,

  • Kontrola mocowania kontenera po jego załadunku na jednostkę transportową,
  • Kontrola kontenerów z ładunkami niebezpiecznymi zgodnie z wymaganiami międzynarodowym kodem ładunków niebezpiecznych IMDG.
[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services