MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

Witamy na naszej stronie internetowej

INFORMACJE O FIRMIE

Działalność ekspercka pod nazwą Loadmaster Rzeczoznawstwo i Doradztwo Morskie - Consulting (Loadmaster Marine Surveying & Consultancy) została założona w 1998 roku jako prywatna niezależna firma. W grudniu 2003 roku firma bazując na zawartych umowach i porozumieniach przyjęła nazwę Loadmaster & Baltic Kontor Services (LBK Services). Obecnie LBK Services jest prywatną całkowicie polską, niezależną firmą świadczącą szeroki wachlarz usług rzeczoznawczo-kontrolnych w handlu zagranicznym, transporcie, przemyśle maszynowym i okrętowym.
Od samego początku istnienia Firma została wprowadzona do sieci Usług Eksperckich obsługujących obszar morza Bałtyckiego od zachodniego wybrzeża Niemiec aż po St. Petersburg.

LBK Services, działa na terenie Polski korzystając z doświadczeń osób od dawna zaangażowanych w prowadzenie niezależnej działalności eksperckiej w zakresie ekspertyz i opinii dla towarzystw ubezpieczeniowych, armatorów, spedytorów i wszystkich zainteresowanych. Dużą grupę naszych klientów stanowią międzynarodowe kluby wzajemnych ubezpieczeń morskich typu P&I. Zatrudniana przez Spółkę kadra to niezależni eksperci zajmujący się profesjonalną oceną ryzyka transportowego oraz pomocą przy likwidacji powstałych szkód. Działalność nasza powstała na bazie doświadczeń osób od dawna zaangażowanych w prowadzenie działalności w przygotowywanie ekspertyz i opinii dla towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie:

 • aspektów nawigacyjno-technicznych statków morskich i śródlądowych,
 • kontroli stanu i kondycji statków,
 • rzeczoznawstwa technicznego przy uszkodzeniach kadłuba i maszyn,
 • inspekcji dla ubezpieczycieli klubów P&I,
 • inspekcji statków w aspekcie czarteru na czas,
 • pomiary stanu paliwa,
 • kontrole stanu ładowni,
 • rzeczoznawstwo ładunkowe,
 • przedwysyłkowa kontroli towarów,
 • określenie ilości towaru na statku,
 • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towaru,
 • wycena (waluacja) jednostek pływających, maszyn i urządzeń okrętowych,
 • konsulting w zakresie aspektów transportu morskiego, śródlądowego i multimodalnego,
 • aspektów nautycznych i technicznych statków morskich i śródlądowych,
 • elementów ubezpieczenia morskiego,
 • doradztwa i reprezentowania interesów klienta,

Nasza bliska współpraca z wieloma renomowanymi specjalistycznymi firmami pozwala na efektywne realizowanie najbardziej wyrafinowanych zleceń.
Posiadana wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa transportu towarów i środków transportowych powoduje, że pomożemy rozwiązać każdy problem, z jakim spotkają się Państwo w swojej codziennej pracy.

Oferując nasze usługi gwarantujemy szybkie i profesjonalne rozwiązywanie przedstawianych nam problemów. Każdy z nich traktujemy indywidualnie, dostosowując podejmowane działania do indywidualnych potrzeb i zaleceń konkretnego klienta. Mamy nadzieję, że oferowane przez nas usługi spotkają się z Państwa zainteresowaniem, co w przyszłości przyniesie efekty w postaci owocnej współpracy.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Ekspertyzy i badania w aspekcie transportu morskiego i śródlądowego,
 • Kontrole towarów w transporcie morskim, drogowym, kolejowym i multi-modalnym,
 • Kompleksowa lub częściowa likwidacja szkód ubezpieczeniowych,
 • Wykonywanie Ekspertyz i Opinii Technicznych,
 • Oceny i Analizy ryzyka dla celów ubezpieczeniowych.
 • Projekty, koordynacje i nadzory, konsultacje.

Wykonujemy oceny i ekspertyzy niezależne w zakresie:

 • kondycji nawigacyjno - technicznej statków morskich i śródlądowych,
 • bezpieczeństwa żeglugi,
 • kontroli technicznej statków, uszkodzenia kadłuba i maszyn,
 • obsługa (likwidacja i minimalizacja) szkód z OC (przewoźnika, spedytora, armatora, przeładowcy i innych),
 • ocena ryzyka i usługi prewencji ubezpieczeniowej w transporcie i logistyce,
 • obsługa (likwidacja i minimalizacja) szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych (wyłudzenia, oszustwa gospodarcze, napady i rabunki w transporcie itp.),
 • usługa częściowej lub całkowitej likwidacji szkody.

Prowadzimy usługi:

 • inspekcja statków w aspekcie czarteru na czas, pomiary stanu paliwa,
 • rzeczoznawstwo ładunkowe i techniczne,
 • kontrola stanu pomieszczeń ładunkowych, zamknięć i luków,
 • przedwysyłkowa kontrola towarów,
 • określenie ilości towarów na statku,
 • nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem towarów,
 • nadzór nad sztauowaniem i mocowaniem ładunków niestandardowych i ponadgabarytowych (w transporcie wewnętrzno - portowym jak i morskim),
 • nadzory przy przygotowaniu elementów do wysyłki zgodnie z wymogami transportu (pakowanie, znakowanie).

Usługi związane z wymogami ubezpieczycieli:

 • wyrażenie opinii na temat przyczyny szkody oraz jej udowodnienie (udokumentowanie),
 • wyrażenie opinii na temat rozmiaru szkody (zasadności roszczenia, możliwości zagospodarowania uszkodzonego majątku itp.) na podstawie dostarczonych dokumentów, zdjęć i innych materiałów,
 • przeprowadzenie pobieżnej wizji lokalnej oraz wstępnej inwentaryzacji szkody,
 • obsługa (likwidacja i minimalizacja) szkód transportowych i logistycznych,
 • ocena ryzyka i usługi prewencji ubezpieczeniowej w transporcie i logistyce,
 • przygotowanie raportu załadunkowego wraz z opisem sposobu sztauowania, mocowania, użytych materiałów sztauerskich oraz fotografiami dokumentującymi przeprowadzenie prac,
 • wystawienie dokumentu (certyfikatu) potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac,
 • opracowywanie instrukcji według wymogów zlecającego na jego lub przewoźnika morskiego wyłączny użytek.

Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie:

 • aspektów transportu morskiego i śródlądowego,
 • aspektów nautycznych i technicznych statków morskich i śródlądowych,
 • bezpieczeństwa żeglugi,
 • roszczeń ładunkowych,
 • zanieczyszczenia środowiska morskiego,
 • elementów ubezpieczenia morskiego.

Główną naszą działalnością są w szerokim zakresie kontrole środków transportowych morskich, śródlądowych i drogowych w pełnym zakresie transportu kombinowanego. Prowadzimy kontrole i ekspertyzy, które są niezbędne w trakcie załadunku, rozładunku i przewozu towarów. Przygotowujemy i wystawiamy odpowiednie świadectwa /certyfikaty/ lub sprawozdania przeglądu/kontroli. Załączone na następnych stronach zdjęcia w całości pochodzące z prac wykonanych przez nas, pozwolą Państwu sprawniej zorientować się o przydatności oferowanych usług.

[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services