MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

OFERTA
1. kontrola i dokumentacja

Kontrolujemy i dokumentujemy:

  • Załadunek, rozładunek i zabezpieczenie towarów drobnicowych oraz wielkogabarytowych,


  • Ładowanie ziarna oraz ładunków sypkich łącznie z oceną przygotowania jednostki transportowej,

  • Ładowanie materiałów niebezpiecznych, łatwo zapalnych i wybuchowych zgodnie z międzynarodowym kodem ładunków niebezpiecznych IMDG,
  • Ładowanie towarów masowych zgodnie z międzynarodowym kodem bezpieczeństwa ładunków masowych BC.
  • Transport łatwo psujących się towarów - owoce, warzywa, mrożonki, mięsa świeże / zmrożone, etc.

  • Kontrola czystości i przydatności ładowni, komór towarowych, samochodów, wagonów itp.
[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services