MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

KOSZT USŁUGI

Wycena wykonanych przez nas prac jest uzależniona od specyfiki zlecenia.

Cena każdorazowo ustalana jest na podstawie informacji i danych otrzymywanych bezpośrednio od zleceniodawcy i zależy od stopnia złożoności problemów pojawiających się podczas przewidywanych do wykonania w jego imieniu działań.

Podstawę wynagrodzenia stanowi umowa każdorazowo negocjowana z naszym Klientem.

[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services